Elektrocentrála (generátor)

    Elektrické elektrocentrály by měly být dimenzovány zásadně s dostatečnou jistotou, neboť většina elektrických strojů má podstatně vyšší spouštěcí proud než proud potřebný při provozu.

Pravidlo

    Jmenovitý výkon spotřebiče x 2,5 = výkon elektrické elektrocentrály (generátoru).

Pozor

    U indukčních přístrojů by měl být výkon elektrocentrály minimálně dvakrát vyšší než uvedený příkon přístroje, který chceme použít ( u čerpadel a kompresorů třikrát vyšší). U ohmických spotřebičů a univerzálních motorů byste měli ke jmenovitému příkonu připočítat 10 %.

Ještě jeden důležitý bod

    Pokud je generátor výrazně předimenzovaný, nemůže odevzdávat rovnoměrný výkon. Jako pravidlo platí, že připojený přístroj má využít 5 až 10 % výkonu elektrocentrály.

Ohmové spotřebiče

    (spotřebiče s činným výkonem), např. žárovky, topidla, varné desky.

    Jsou bezproblémové přístroje pro každou elektrocentrálu, neboť přeměňují všechen odebraný výkon na teplo resp. světlo. Uvedený odevzdaný výkon (W) je vždy také příkon, který je odebírán od elektrocentrály. Není proto třeba dbát na vyšší rozběhový proud.

Indukční spotřebiče

    (přístroje poháněné elektromotorem), kotoučové pily, kompresor, vodní čerpadlo. U induktivních spotřebičů je od startu až po dosažení konečných otáček nutný podstatně vyšší proud, který může činit 2 - 4 násobný nebo jmenovitý výkon.
   
     Zásadně by měla být elektrocentrála trochu naddimenzován, především pak, pokud se u připojovaných přístrojů jedná o modely starší konstrukce nebo motory s nižší účinností, které potřebují nadprůměrně vysoké rozběhové proudy.

Běžné druhy ochrany elektrocentrál

    IP 23 = ochrana proti vniknutí cizorodých předmětů >12,5 mm.
Ochrana proti vodě, která v úhlu do 60 stupňů padá oboustranně ke kolmici.
    
    IP 54 = ochrana proti prachu. Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů znamená, že elektronické přístroje všeho druhu až po zdravotnické přístroje lze spolehlivě a bezpečně provozovat.