Záruční podmínky pro elektrické nářadí Kress

Vážení zákazníci,

na výrobky Kress se poskytuje standardní záruka 24 měsíců v režimu občanského zákoníku a 12 měsíců v režimu obchodního zákoníku.

Záruka 3 roky

 

Od 1.1.2009 Vám však nabízíme prodloužení záruky o 1 rok.

Garanční opravou stroje v průběhu posledního měsíce před vypršením záruční doby lze trvání záruky prodloužit o 1 rok!

Náhradní díly, které nepodléhají záruce jsou při této opravě hrazeny zákazníkem.

Pokud jste si stroj zakoupili po datu 1.1.2009 se starým záručním listem bude Vám při návštěvě autorizovaného záručního servisu tento list nahrazen novým záruční listem a budete dotázáni  zda máte zájem o prodloužení záruky.
Nový záruční list bude přesnou kopií vašeho původního záručního listu.

 

Pouze autorizované servisy jsou výhradním zástupcem firmou Cominvest CZ, s.r.o. splnomocněni k provedení této změny.

Při nákupu stroje si vždy ověřte, že Vám byl řádně vyplněn záruční list a zda-li nedošlo z naší strany k chybě, která se nedopatřením jistě může stát.

 

Stroj je převzat do záruční opravy  a záruka bude uznána pouze po předložení následujících dokladů autorizovanému servisu:

1. Originál záručního listu řádně vyplněný
2. Doklad o koupi

Váš záruční list současně obsahuje záznamy o záručních opravách, tudíž je pro záruční opravu nezbytný.

Zakoupili jste si elektrické ruční nářadí německé firmy Kress?
DěkujemeVám tímto za Vaši důvěru a věříme, že Vám výrobek bude sloužit k plné spokojenosti a budete spokojeni i s našimi poprodejními službami.