Základní informace k nákupu kompresoru

    Při nákupu kompresoru by neměl být nutně v popředí momentální účel použití, např. plnění pneumatik. K tomuto účelu by stačil malý kompresor. Budete-li však později chtít použít pneumatické stroje na broušení, vrtání nebo vysekávání, byl by tento kompresor přetížen.To jsou případy, kdy pak potřebujete více vzduchu, než může kompresor dodat. V praxi to znamená, že příslušný pneumatický stroj pracuje rozumně pouze několik minut nebo vteřin. Než se vzdušník opět naplní, trvá "nucená přestávka". To je při mnoha pracích velmi nepříjemné a znemožňuje to např. stříkání větších ploch v jednom tahu. Porovnávání pořizovacích nákladů pneumatického a elektrického nástroje Vás překvapí.

Kompresor na třífázový nebo jednofázový proud?


    Zásadně je třeba poznamenat, že třífázový motor má lepší startovací vlastnosti než motor na jednofázový proud. Prahová hodnota je 2,2 kW, pokud máte k dispozici přípojku na 400 V, je vždy lepší si vybrat elektrický přístroj na 400 V. Nemáte-li k dispozici přípojku na 400 V, je třeba v uvedené mezní oblasti dbát na to, aby vzdálenost od zásuvky byla co nejmenší, aby došlo pokud možno k plnému využití napětí 220-230 V. Při použití prodlužovacího kabelu resp. kabelového bubnu by měl být průřez kabelu alespoň 1,5 mm2. Kabelový buben by měl být při používání stroje zcela vytočený.

Sací výkon

    Se vypočte ze zdvihového objemu válce kompresoru a otáček. Je to teoretická hodnota.

Výtlačný výkon

    Tato hodnota se měří při tlaku cca 6- 7 bar a je to množství vzduchu, které máte skutečně k dispozici.

Tipy k pneumatickému nářadí


    Ke stříkání barev použijte zásadně jinou pneumatickou hadici, pokud jste předtím kompresor provozovali s olejovačem z jiného pneumatického nástroje. Zbytky oleje mohou zhoršit nebo úplně zničit výsledek Vaší práce.
  

     Speciálně v chladném ročním období lze velmi dobře předcházet problémům se startováním kompresoru v mezní oblasti 230 V (2-2,2 kW), pokud kompresor před použitím nebudete skladovat při teplotě nižší než 10°C. Kompresor vždy zapínejte a vypínejte pomocí tlakového spínače, nikdy pouhým vytažením ze zásuvky.

Příklady kompresorových agregátů

    Nezávisle na výkonu a technickém vybavením existuje několik možností konstrukce kompresoru. Zde je několik příkladů:

         1. Jednoválec s přímím pohonem
         2. Dvouválec s přímím pohonem
         3. Jedna nebo dvě řady válců s pohonem klínovým řemenem

Vybavení kompresorů

    S výjimkou několika zvláštních modelů jsou všechny kompresory vybaveny dvěma rychlospojkami, které usnadňují připojení pneumatického nářadí. Dva manometry umožňují současnou kontrolu provozního tlaku a tlaku ve vzdušníku.

    V závislosti na typu kompresoru je většina kompresorů vybavena navíc velkými koncovými chladiči, které chladí stlačený vzduch. To značně snižuje tvorbu kondenzátu.

Údržba kompresorů


    U všech kompresorů by se měl po určité době používání vypouštět na spodní straně vzdušníku kondenzát (nebezpečí při mrazech).

    Zkontrolovat stav oleje a v případě potřeby olej doplnit doprostřed olejoznaku resp. ke značce na olejové měrce. Používejte kompresorový olej. Jedná se o plně syntetický olej 5W40 pro snadný start i při nízkých teplotách.

    U nového kompresoru dotáhněte po cca 1 hodině provozu šrouby s válcovou hlavou.

Údržba pneumatického nářadí

    Všechny rázové a rotační pneumatické stroje se zásadně mažou olejovou mlhou, aby se zabránilo chodu nasucho. To lze bez problémů zajistit např. olejničkami, které se montují přímo na pneumatický nástroj, nebo na výstup tlakového vzduchu z kompresoru. Používejte pouze olej bez obsahu pryskyřic.