1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě Skořupa - nářadí a nástroje (www.akunaradi.cz). Internetový obchod provozuje Jakub Skořupa, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. A proto do jednoho až třech dnů od objednávky Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle 4-8 dní. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu (do 14 dnů od přijetí objednávky), budeme Vás telefonicky a e-mailem kontaktovat.

3. Doprava

Doprava je zajišťována firmou PPL popř. u těžších zásilek firmou GEIS, TopTrans (cca od 40 Kg), pro Vaši plnou spokojenost a po objednání je zboží doručováno na druhý den od odeslání. Průměrná doba dodání zboží na Váš stůl od objednávky zboží je tedy 2-4 dny.

Ceník poštovného ČR (PPL):
0 - 30 kg -  133 Kč / popř. ZDARMA
31 kg a víc - dle ceníku

Ceník poštovného SR:
0 - 30kg -  436 Kč
31 kg a víc - dle ceníku

Poštovné ZDARMA platí pouze u zboží do 30 kg. Nad 31 kg je dopravné účtováno dle ceníku přepravce.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Skořupa - nářadí a nástroje jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Skořupa - nářadí a nástroje (www.akunaradi.cz), kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

g) Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Skořupa - nářadí a nástroje si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží popř. z jiných zde nepopsaných neuvedenýh důvodů. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka spolu s návrhem na další postup.

 

h) Zboží dodané na fakturu se stává majetkem zákazníka až po zaplacení plné kupní ceny. V případě prodlení z platby si prodejce může nárokovat 2% úrok z prodlení za každý den prodlení. Zákazník se následně zavazuje zaplatit tento úrok z prodlení do 30dnů od vystavení a zaslání faktury zákazníkovi.5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetového obchodu Skořupa nářadí a nástroje, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

c) Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

d) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.