Při nakládání s osobními daty se firma Skořupa nářadí a nástroje zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Skořupa - nářadí a nástroje (www.akunaradi.cz) se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Jedinou výjimkou je poskytnutí e-mailového kontaktu službě Heureka.cz / Miton s.r.o. pro následné odeslání dotazníku po objednání zboží v e-shopu Skořupa - nářadí a nástroje (www.akunaradi.cz). Tento e-mail je ovšem ihned po zaslání dotazníku společností Heureka.cz / Miton s.r.o. smazán.

Zákazník využíváním služeb Skořupa - nářadí a nástroje (www.akunaradi.cz) dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@akunaradi.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.